Onzichtbare hordes: schrijversdenkfouten en uitdagingen voor selfpublishers

Te midden van de alle mogelijkheden van schrijven en uitgeven onthult zich een grote verschuiving: het uitgeven van een boek is niet langer het exclusieve voorrecht voor dé gevestigde auteur. De opkomst van selfpublishing en digitale platforms heeft de deuren opengezet voor elke aspirant-schrijver met een verhaal. Tussen al deze mogelijkheden bevindt zich ook een aantal obstakels. Hieronder lees je meer. 

In dit artikel duiken we in de gedachten van aspirant-schrijvers en onderzoeken we zeven denkfouten. Deze denkfouten kunnen schrijvers ervan weerhouden de pen op te pakken en verhalen te delen met de wereld. En dat is zonde! De droom van het uitgeven van een boek ligt namelijk binnen handbereik. Het proces van het uitgeven van een boek bevat over het algemeen 6 tot 8 stappen. De hindernissen die mensen weerhouden van het schrijven koppelen we aan de hieronder genoemde stappen:

 1. Manuscript afschrijven en laten redigeren
 2. Opmaken van boekomslag en binnenwerk
 3. Aanvragen van een ISBN
 4. Kiezen van een selfpublishing platform
 5. Boek laten drukken
 6. Boek uitgeven en publiceren
 7. Boek promoten en distribueren
 8. Beheren van de verkoop van je eigen boek

Perfectionisme, uitstelgedrag en het Hawthorne-effect

Perfectionisme, uitstelgedrag en het Hawthorne-effect spelen samen een grote rol in het schrijfproces. Het Hawthorne-effect verwijst naar de neiging van mensen om zich anders te gedragen of te presteren als ze zich ervan bewust zijn dat ze worden geobserveerd door anderen. De opvoeding op school heeft ons geleerd dat fouten vermijden essentieel is, maar in werkelijkheid vormen fouten de bouwstenen van vooruitgang. Perfectionisme kan voortkomen uit angst voor afwijzing of kritiek. De overtuiging dat schrijven alleen waarde heeft als het perfect is, kan verlammend werken en het schrijfproces belemmeren. De drang om alles meteen grammaticaal perfect te formuleren, beperkt jou in je creatieve proces. Júíst door het maken van fouten, herschrijven en het laten floreren van jouw verbeelding, kom je dichter bij je schrijfdoel. Het perfectioneren van het manuscript komt later.

Een cruciaal inzicht is dat schrijven in het begin vooral om plezier moet draaien. Het besef dat er een verschil is tussen perfectie en uitblinken in je werk kan bevrijdend zijn. Jouw werk hoeft namelijk niet direct perfect te zijn. Blijf schrijven en richt je op het leerproces van fouten. Uiteindelijk kun je je manuscript laten voltooien en redigeren door een ervaren redacteur. Laat het streven naar perfectie niet de vreugde van schrijven overschaduwen. Je boek definitief laten drukken en verspreiden komt later pas.

Energiemanagement is het nieuwe tijdmanagement

Energiemanagement staat op de voorgrond als de nieuwe benadering van tijdmanagement. Mensen neigen er vaak naar hun toekomstige gedrag te plannen op basis van beschikbare tijd. Het idee dat er niet genoeg grote blokken tijd zijn om te schrijven, kan leiden tot het gevoel dat helemaal niet beginnen de enige optie is. De 'planning fallacy' speelt hierin een rol, waarbij mensen de tijd voor een taak vaak onder- of overschatten. Ervaren mensen onderschatten de tijd, terwijl nieuwkomers deze overschatten. Dus, begin gewoon met schrijven!

Hoewel de Eisenhower-matrix handig is voor het organiseren van taken op basis van urgentie en belangrijkheid, draait het niet alleen om richting en prioritering, maar ook om energie. Alles wat we doen kost of levert energie op. Een burn-out ontstaat vaak uit stress, waarbij taken uitdagend zijn of er te weinig tijd is, waardoor ze te veel energie vergen. Onthoud dat als schrijven je passie is, het energie zou moeten geven in plaats van nemen. Als dat niet het geval is, onderzoek dan waarom dat zo is. Wanneer vermoeidheid toeslaat, herinner jezelf eraan dat je zin en energie kunt creëren. Als je na weken of maanden geen tijd hebt gemaakt voor schrijven volgens de prioriteiten van de Eisenhower-matrix, zou schrijven misschien niet jouw roeping kunnen zijn en is een boek drukken voor nu niet je hoofddoel.

Negatieve recensies wegen 2x zo zwaar als positieve recensies

Negativiteit weegt tweemaal zo zwaar als positiviteit. Onze neiging om ons te concentreren op het negatieve zit diepgeworteld in ons brein; een overlevingsmechanisme uit vroegere tijden. Mensen die meer aandacht schonken aan bedreigingen hadden een grotere overlevingskans en hebben deze eigenschap doorgegeven. Hierdoor hechten we meer waarde aan negatieve ervaringen dan aan positieve. Voor een schrijver kan zelfs één negatieve reactie de overhand krijgen boven talloze positieve feedback, wat kan leiden tot een verminderd zelfvertrouwen. En dat is zonde!

Negatieve indrukken blijven beter in het geheugen hangen vanwege de impact die ze hebben. Mensen zijn gevoeliger voor negativiteit, kijken ertegenop, en de emotionele reacties op negativiteit zijn complexer. Het is daarom ook dat kinderen vaak eerst scheldwoorden leren, omdat er meer woorden zijn voor negatieve uitdrukkingen. Bovendien vergt het meer middelen (geld, tijd, inspanning) om negatieve gebeurtenissen op te lossen. Het is belangrijk te realiseren dat een negatieve review in eerste instantie weinig kost qua tijd, geld en reputatie. Een slechte recensie of feedback (tenzij het er heel erg veel zijn) heeft namelijk niet direct invloed op jouw succes. Het geeft juist een realistische weergave van de realiteit. We vinden niet allemaal dezelfde boeken goed. Onthoud dat jij jouw boek hebt gedrukt, iets tastbaars kunt vasthouden en dit kunt delen met de wereld. Een hele prestatie! 

Positieve gedachten leiden tot positieve resultaten, wat op zijn beurt groei, plezier en voldoening bevordert – de essentie van schrijven! 

Sociale vergelijking vermindert schrijversmoed: toon lef

Sociale vergelijking kan de moed van schrijvers verminderen. Het voortdurend vergelijken met gevestigde auteurs kan gevoelens van ontoereikendheid opwekken. De denkfout, waarbij mensen geneigd zijn zich aan te passen aan de mening van anderen, kan dit gevoel versterken. Het is belangrijk te beseffen dat niet iedereen hetzelfde is; diversiteit is essentieel voor overleving en bevordert out-of-the-box denken. Ontdek je eigen persoonlijkheid, talenten en interesses en blijf daaraan trouw. De enige vergelijking die je dient te maken is met jezelf van vroeger. Bedenk ook altijd voor wie je schrijft. Is jouw doelgroep gelijk aan jou? Het vaststellen van je doelgroep kan je helpen richting te geven aan je schrijfinspanningen, voordat je je boek laat drukken. Toon lef en schrijf vanuit je eigenheid.

Wees onderscheidend als auteur

Mensen hebben de neiging om vast te houden aan de huidige stand van zaken en verandering te vermijden. Dit kan van invloed zijn op schrijvers die aarzelen om hun werk te delen of te publiceren uit angst voor verandering of afwijzing. Tijdens het proces van het promoten en opmaken van je boek is het essentieel om te streven naar uniekheid. Het coverdesign van je boek moet niet alleen functioneel zijn maar ook een visueel statement maken. De tastbaarheden van een gedrukt boek zijn belangrijk. Het moet de potentie hebben om op te vallen tussen andere boeken in de schappen, waardoor het nieuwsgierigheid wekt en lezers aantrekt. Wees niet bang om op te vallen en een eigen identiteit te creëren die resoneert met je verhaal. Durf te breken met conventies, wees authentiek en laat je schrijversstem helder klinken. Het uniek maken van je schrijfwerk en de presentatie ervan is niet alleen een artistieke keuze, maar ook een strategische zet om jezelf te onderscheiden in de steeds groter wordende zee van publicaties.

Ben jij wel een auteur? 

Het imposter-syndroom, ook wel bekend als het bedriegerssyndroom, is een psychologisch fenomeen waarbij individuen, ondanks externe bewijzen van hun competentie, intern het gevoel hebben dat ze bedriegers zijn en hun successen aan toeval toeschrijven. Mensen met het imposter-syndroom hebben de neiging hun eigen prestaties te minimaliseren en zijn bang dat anderen op een dag zullen ontdekken dat ze eigenlijk niet zo bekwaam zijn als ze lijken. Ze schrijven succes vooral extern toe aan de omgeving. Zoals geluk, gunstige omstandigheden, gunfactor of timing. Voor schrijvers die hiermee worstelen is het belangrijk om je bewust te zijn van dit imposter-syndroom en dat heel veel mensen hiervan last hebben. Maak een lijst van positieve feedback van mensen die je hebt gekregen. Zet ze op een rijtje en laat het op je inwerken. Zet het eventueel ook in je boek voordat je gaat drukken. Positieve recensies doen het altijd goed… En je voelt je geen bedrieger meer.

Streven naar korte termijn succes beperkt vaak het succes op lange termijn

Direct succes of de verlangens naar onmiddellijke beloning kunnen een impact hebben op de autoriteit van schrijvers. Mensen hebben vaak de neiging om de vruchten van hun inspanningen onmiddellijk te willen plukken en schrijven is daar niet het meest geschikt voor. Het schrijfproces vergt geduld, toewijding, tijd en de vruchten ervan worden niet altijd onmiddellijk zichtbaar. Schrijvers die zich laten leiden door de drang naar directe resultaten, kunnen het risico lopen hun schrijversautoriteit te verliezen, omdat ze wellicht concessies doen aan de kwaliteit en diepgang van hun werk om aan de verwachtingen van onmiddellijk succes te voldoen.

Toch biedt het uitgeven in eigen beheer een kans voor schrijvers om deze directe behoefte aan beloning te vervullen. Door gebruik te maken van digitale platforms en selfpublishing opties, kunnen schrijvers hun werk relatief snel en direct beschikbaar stellen voor lezers. Dit geeft schrijvers de mogelijkheid om hun creatieve visie te delen zonder de langdurige wachttijden en het selectieproces van traditionele uitgeverijen. Hoewel dit directe publicatievoordeel aantrekkelijk is, moeten schrijvers voorzichtig zijn om de kwaliteit van hun werk niet op te offeren in ruil voor onmiddellijk resultaat. Het behouden van schrijversautoriteit vereist nog steeds aandacht voor vakmanschap en toewijding aan het schrijfproces, zelfs in een wereld waarin directe publicatie binnen handbereik lijkt te liggen. Belangrijk dus om de eerder genoemde 8 stappen serieus te nemen?!

Kortom:

 • Het maken van fouten vormt een essentieel onderdeel van het creëren van een boeiend verhaal.
 • Maak schrijven tot je prioriteit en realiseer je dat het niet alleen energie kost, maar ook energie oplevert. Het kost minder tijd dan je als beginner denkt.
 • In de beginfase hebben negatieve recensies geen invloed op het uiteindelijke succes.
 • Vergelijk jezelf met je vroegere zelf, niet met andere auteurs.
 • Zorg voor een unieke presentatie van je boek. Wees origineel en doorbreek met vertrouwen traditionele methoden. Jouw gedrukte boek valt idealiter op.
 • Erken dat je meer positieve feedback ontvangt dan je wellicht denkt. Jij bent een authentieke auteur. Je kunt een boek drukken en uitgeven.
 • Leg de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het opbouwen van vaardigheden vergt tijd.

Redactie

Op mijn website leesfeest.nl beschrijf ik nieuwe interessant boeken, maar ik ga ook in op de nieuwste trends op online en offline leesgebied. Neem eens kijkje in onze informatieve blog artikelen.