Wanneer kan bijles voor een kind zinvol zijn

Wanneer kan bijles voor een kind zinvol zijn?

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom een kind niet goed kan meekomen op school. Dit heeft lang niet altijd te maken met luiheid of domheid. Soms is de thuissituatie niet ideaal waardoor de prestaties achterblijven. Als de ouders niet Nederlandstalig zijn, dan kan dat een taalachterstand opleveren. In zo’n geval kan lezen stimuleren helpen, een project dat landelijk wordt opgepakt omdat ook kinderen voor wie Nederlands wel de moedertaal is, ook steeds minder lezen. Soms is er meer nodig om de schoolprestaties op te krikken. Op die manier kan een basisschoolleerling gemakkelijker doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Bijles op de middelbare school

Op de middelbare school krijgt een leerling te maken met nieuwe vakken. Engels wordt op steeds meer basisscholen al wel gegeven, maar Duits en Frans meestal niet. Ook de exacte vakken zijn een nieuwe ervaring. Als een leerling de basis niet snapt dan gaat de rest vaak ook niet goed. Daarom is het verstandig om in een vroeg stadium bijles voor wiskunde of voor een vreemde taal in te zetten. Op die manier raakt de leerling niet te ver achterop en hoeft er hopelijk geen jaar overgedaan te worden. De school kan voor de bijlessen oefenopdrachten verstrekken, soms heeft een bijlesinstituut zelf de beschikking over materiaal dat goed aansluit bij de lesstof op school. Soms is het een kwestie van het principe door hebben. De opgaven die eerder nog een groot vraagteken vormden voor de leerling maakt hij of zij dan zonder moeite. Soms is er meer nodig om een leerling op een acceptabel niveau te krijgen.

Wie zijn de bijlesdocenten?

Als je kind bijles in Amsterdam krijgt dan is de bijlesdocent in veel gevallen een student. Ook voormalig docenten geven soms bijles om op die manier feeling met het vak te houden. Je mag ervan uit gaan dat de docent goed in staat is om de benodigde kennis over te brengen. De bijles kan bestaan in huiswerkbegeleiding maar tijdens deze extra uren kan er ook aanvullende lesstof worden behandeld. Natuurlijk is het daarbij de bedoeling dat de leerling zelf de opgaven maakt en alleen de bijlesdocent achter de hand heeft voor ondersteuning. Bijles wordt soms individueel gegeven maar vaak ook in een kleine groep van maximaal 8 leerlingen. Bijles aan huis is in veel gevallen ook mogelijk. Dit kan ideaal zijn als ouders meerdere kinderen hebben die bijles volgen.

Bijles kan het verschil maken

Bijles kan geen wonderen verrichten. Een leerling met VMBO niveau kan er niet ineens mee naar het Atheneum. Maar het kan wel het verschil maken tussen een leuke schooltijd en voortdurend frustraties. Als een leerling gemiddeld kan meekomen, dan is dat in veel gevallen voldoende. Vooral op het VMBO wordt in hoofdzaak gekeken naar de kwaliteiten van een leerling. Door daar de nadruk op te leggen kan de juiste beroepskeuze worden gemaakt en kan hij of zij later gewoon een leuke baan vinden.

Redactie

Op mijn website leesfeest.nl beschrijf ik nieuwe interessant boeken, maar ik ga ook in op de nieuwste trends op online en offline leesgebied. Neem eens kijkje in onze informatieve blog artikelen.