topless man reading book while seating at beach
Photo by Martin Péchy on Pexels.com

Populariteit van lezen door de jaren heen

Het lezen vanuit geschriften, zoals we dat gewend zijn nu ontstond circa 3.500 jaar voor Christus in Sumerië. Sumerië is een beschaving die ontstond in het zuidelijke deel van Mesopotamië vanaf het vier millennium voor Christus. Het is de oudste beschaving in die omgeving en ook één van de oudste beschavingen over de hele wereld. Toch was er daarvoor ook al iets om zich uit te drukken, zoals bijvoorbeeld de grottekeningen die je bijvoorbeeld in Spanje of Frankrijk ziet. De oudste grottekening is zo’n 42.000 jaar geleden gemaakt. Het lezen van boeken is sindsdien steeds populairder geworden, tot er natuurlijk dingen veranderden…

Lezen was voor de elite

Lezen was vroeger voor de elite en monniken. Het had in het verleden een diep associatie met macht. Ten tijde van de Middeleeuwen veranderde er wat. Toen groeide de boekproductie. Langzaamaan werd vanaf toen het lezen steeds belangrijker gevonden. Bijzonder detail: in het jaar 1475 is er één land waar er meer dan 10 procent geletterden zijn. Dat land is Nederland. 

Het duurde een tijd voordat vrouwen mochten lezen. Dat was niet zo vanzelfsprekend, soms mochten ze slechts bepaalde boeken lezen. Het schrijven van een boek was ook nog lang taboe voor vrouwen. Uiteindelijk kwam het moment dat men in Europa vond dat iedereen moest kunnen lezen en schrijven. Pas in de 19e en 20e eeuw is dat zover dat er een hoog percentage geletterden is. Tenminste in de landen die vroeg geïndustrialiseerd zijn. 

1800-2014

In de periode 1800-2014 neemt het aantal mensen dat kan lezen inmens toe. In 1950 gaat die groei hard doordat basisonderwijs belangrijker wordt. In 1950 kan circa 36% van de bevolking in de wereld lezen. Dit stijgt totdat er uiteindelijk in 2014 zelfs 85% van de wereldbevolking kan lezen en schrijven. 

Populariteit lezen

De populariteit van boeken lezen is niet eeuwig stijgend. Hoewel er in Nederland tegenwoordig nog slechts 250.00 analfabeten telt, zijn er nog wel 2,5 miljoen laaggeletterden of zogenaamde functioneel analfabeten (2016). Wat echter nu een issue is dat lezen vaak meer een soort snacken is. Korte berichtjes, magazines, social media berichten, etc. Sinds de smartphone en andere beelschermen is er een duidelijke verminderde focus om te lezen. Met name voor boeken. Er is in het algemeen ook minder doorzettingsvermogen, doordat onder andere korte berichten leiden tot een snelle beloning. Dat is jammer want met passie voor lezen kun je de diepte van het lezen van een boek ervaren. Tip; Lees hier over hoe je je passie weer terug kan vinden.

Redactie

Op mijn website leesfeest.nl beschrijf ik nieuwe interessant boeken, maar ik ga ook in op de nieuwste trends op online en offline leesgebied. Neem eens kijkje in onze informatieve blog artikelen.